Elecció de l'arma

EL·LECCIÓ D’ARMA

En els concursos de Sant Hubert, referent a l’escopeta a utilitzar, les tres classes són vàlides, la paral·lela o plana, la superposta i la semiautomàtica. Pel que fa al calibre, tant serveix el 12 que es el més utilitzat, com el 20.

Les escopetes més pràctiques, segures i esportives, són les paral·leles i les superpostes ja que cal comentar que en aquest concursos només es pot carregar l’escopeta amb dos cartutxos, així com l’obligació de recollir les baines dels cartutxos que han estat utilitzats. D’aquesta manera, amb les escopetes semiautomàtiques, a l’hora de buscar les baines dels cartutxos hi ha una dificultat adherida i més si el terreny es brut de malesa i irregular, amb la pèrdua de temps que requereix, pèrdua de concentració i pèrdua de contacte amb el nostre gos, ja que després d’un tret normalment ve el cobro de la peça abatuda, la presentació de la peça al jutge i la càrrega de l’escopeta per seguir concursant.

En referència als cartutxos, s’ha de tenir en compte: La distancia de tir, el xoc de l’escopeta i la peça a abatre, que normalment és la perdiu o el faisà. La distància de tir sol ser curta, entre 15 i 25 metres, ja que la peça a abatre és a mostra de gos i el concursant es el que l’ha d’aixecar. Per tant, en el primer tret haurem de portar un xoc obert, de 4 o 3 estrelles i de 3 o 2 estrelles en el segon.

El nombre dels perdigons i els grams, dependrà de la grandària de la peça a abatre, perdigons del 8 o 7 si es tracta de perdiu i del 7 o 6 si es tracta de faisà. Pel que fa a la càrrega de grams de perdigons, aquesta ha de ser moderada. Com he comentat abans, la distància dels trets en els concursos de St. Hubert solen ser curtes, per tant, amb un nombre de perdigó excessivament gros o amb un accés de grams, hi hauria el perill de malmetre la peça de caça, amb la pèrdua de punts que el jutge consideri (grau demèrit).

El tir en general no sol tenir massa dificultat, però quant es surt al camp tot canvia, la presentació davant dels jutges, pendent d’on ve l’aire, la seguretat amb l’arma, el control del recorregut del gos, la mostra, l’aixecament de la peça, els respectes al vol i el tret per part del gos, tot influeix en el tret.

El nostre consell pels principiants de Sant Hubert, és que mirin sobretot de gaudir l’experiència amb calma i sense masses exigències, ja que al principi tothom comet errors i és amb la constància i amb l’experiència que tot millora.